05511

5511, χλαμύς

плащ, мантия, хламида (короткий плащ, обычно красного цвета, носимый воинами, полководцами и царями);
син. 2440 (ἱμάτιον), 2441 (ἱματισμός), 4158 (ποδήρης), 4749 (στολή), 5509 (χιτών).


Словарь Дворецкого:
χλᾰμύς -ύδος (ῠδ) (эол. acc. χλάμυν)
1) хламида (короткий плащ, преимущ. у всадников) Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Лукиан (ок. 120 - ок. 190), «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм
Пр.:ἐκ χλαμύδος Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — по выходе из возраста эфебов (так как афинские ἔφηβοι, будучи привлекаемы к пограничной военной службе в качестве περίπολοι, носили такие плащи);
τῆς χλαμύδος ἔθιγε μόνον Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — он только что надел хламиду, т.е. стал эфебом

2) плащ или мантия (полководцев, царей и героев) Плутарх (ок. 46 - ок. 126), Лукиан (ок. 120 - ок. 190)
Пр.:χ. κοκκίνη Новый Завет — багряница

< Предыдущий код 5510 | Следующий код 5512 >



* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!