04158

4158, ποδήρης

спускающийся до пят;
как сущ. подир (одежда, спускающаяся до пят);
син. 2440 (ἱμάτιον), 2441 (ἱματισμός), 4749 (στολή), 5509 (χιτών), 5511 (χλαμύς).


Словарь Дворецкого:
ποδ-ήρης
I
2
1) спускающийся до пят, закрывающий ноги
Пр.:(πέπλος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἀσπίς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
2) покоящийся на прочном основании, по по друг. высокий
Пр.:(στῦλος Эсхил (525/4-456 до н.э.))
II
(sc. χιτών) подир, длинная одежда Новый Завет

< Предыдущий код 4157 | Следующий код 4159 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!