05458

5458, φωστήρ

1. светило;
2. свет, сияние;
син. 2985 (λαμπάς), 3088 (λύχνος), 5338 (φέγγος), 5457 (φῶς).


Словарь Дворецкого:
φωστήρ -ῆρος небесное светило «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм; перен. светило, светоч
Пр.:(λόγων καὴ τῶν νόμων «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм)

< Предыдущий код 5457 | Следующий код 5459 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!