01421

1421, δυσερμήνευτος

трудно объяснимый.


Словарь Дворецкого:
δυσ-ερμήνευτος 2
трудно объяснимый
Пр.:(χρόαι Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; λόγος Новый Завет)

< Предыдущий код 1420 | Следующий код 1422 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!