03991

3991, πέμπτος

пятый.


Словарь Дворецкого:
πέμπτος 3
пятый
Пр.:τὸ πέμπτον μέρος Платон (427-347 до н.э.) — пятая часть;
μέγαθος πέμπτης σπιθαμῆς Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — величиною в четыре с половиной пехия (= 2.08 м.) (досл. в четыре πήχεις с пятой спитамой);
π. μετὰ τοῖσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — пятый вместе с ними;
π. αὐτός Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — сам пятый, т.е. впятером

< Предыдущий код 3990 | Следующий код 3992 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!