03617

3617, οἰκοδεσπότης

хозяин дома, домовладелец, хозяин.


Словарь Дворецкого:
οἰκο-δεσπότης -ου (тж. οἰ. τῆς οἰκίας Новый Завет) хозяин дома Новый Завет

< Предыдущий код 3616 | Следующий код 3618 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!