02414

2414, Ἱεροσόλυμα

Иерусалим;
см. евр. 03389 (יְרוּשָׂלִַם‎).


Словарь Дворецкого:
Ἱεροσόλῠμα
τά, и Ἱερουσαλήμ indecl. Иерусалим (столица Иудеи) Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Новый Завет

< Предыдущий код 2413 | Следующий код 2415 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!