02748

2748, חַרְטֹם‎

тайноведец, волхв, мудрец.Син.0825 (אַָֹשּׂף‎), 0826 (אָשַׂף‎), 01505 (גְּזַר‎), 03049 (יִדְּעֹנִי‎), 03784 (כּשׂף‎), 03907 (לחשׂ‎), 05172 (נחשׂ‎), 07080 (קסם‎).


< Предыдущий код 02747 | Следующий код 02749 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!